خرید و ارسال هدیه

اگر میخواهید بسته ای را به عنوان هدیه ارسال نمایید

و یا بدلایلی میخواهید سفارش خود را سریع تحویل بگیرید

با پرداخت آنلاین هزینه سفارش کالای درخواستی شما در الویت اول قرار گرفته

و در اولین فرصت برای شما یا گیرنده مورد نظر شما  ارسال خواهدشد.