خرید (ست 5 تای در 5 سایز) کبوتر تزئینی دیوار و کمد
18,000تومان

پنچ کبوتر در پنچ سایز  8-12-15-20-25 سانتی   .....

10گلبرگ در سایز متفاوت تزئین LCD
12,000تومان

گلبرگ تزئینی LCD متشکل از 5 گلبرگ 15 سانت و 5 گلبرگ 8 سانتی می باشد. جهت تزئین کنارهای کمد ،تابلو.....